Forside

Nyt fra Hougaard Trafik

Ny rapport om ulykker med cyklister påkørt bagfra

Jeg har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en rapport, som viser, hvilke faktorer der hyppigst spiller en rolle i denne ulykkestype. Rapporten basereres på dødsulykker sket mellem 2010 og 2015, hvoraf 16% af det samlede antal dødsulykker der involverede cykler, skete ved en påkørsel bagfra af en motorkørende trafikant.

 

Her under et uddrag af nogle af de vigtigste karakteristika for dødsulykker, hvor cyklisten er blevet påkørt bagfra:

 

  • Bilisten kører i person- eller varebil

 

  • I halvdelen af ulykkerne har cyklisten været 65 år eller derover

 

  • Bilisten er næsten aldrig spirituspåvirket og kører kun i få tilfælde over hastighedsgrænsen

 

  • Ulykkerne sker ofte på lige strækninger uden randbebyggelse i landzone

 

  • Der er oftest ingen eller kun smalle kantbaner på strækningen og ingen cykelfaciliteter

 

For et mere uddybende indblik i selve rapporten, kan den fulde rapport læses

 

 

Firmaet udvides

Fra årets begyndelse er Hougaard Trafik nu blevet større. Jeg har ansat mine to døtre som studentermedhjælpere. De skal lave opgaver indenfor henholdsvis firmaets reklame- og marketing og IT- og databehandling.

 

Jeg har store forventninger til dem og deres kompetencer, da de er ligeså dygtige og arbejdsomme som deres mor :-)

 

Velkommen til Kamille Hougaard og Sidse Hougaard!

Samarbejdsrelationer i stærkt trafiksikkerhedsnetværk

 

I den senere tid har vi fået et stærkt trafiksikkerhedsnetværk stablet på benene. Vi er nu seks selvstændige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer med baggrund i bl.a. Vejdirektoratet, Carl Bro, Rambøll, MOE og en række kommuner og amter.

 

På trods af vores spredte, fysiske placering arbejder vi tæt sammen om opgaver, og har nu kapacitet til at lave større opgaver som trafikhandlingsplaner med sortpletanalyse, vejklassificering, spørgeskemaanalyser samt skitseprojektering og økonomioverslag.

 

Vores netværk består af følgende rådgivende ingeniørvirksomheder:

 

TRAFIKSTIL v/ Erik Gerdorff Stilling, Hornslet

VEX v/ Marianne Rask, Roskilde

Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik v/ Jan Luxenburger, Karup

Trafikplan v/ Peter Søndergaard, Skanderborg

SE Trafik ApS v/ Steen Eisensee, Odense

Hougaard Trafik v/ Rikke Hougaard Sørensen, Næstved

 

Følg min blog her:

 

TrafikBlog

Hougaard Trafik

Vagtelvej 7

4700 Næstved

29 70 75 70

rikke@hougaardtrafik.dk

 

CVR 3662 6240

Copyright © All Rights Reserved